Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 125/29.9.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 83779/4419/9.12.2008 (ΦΕΚ Β 2581/19.12.2008) Υποχρεωτική από: 29.9.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top