Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α 26/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών μηχανικών, θερμαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 3/22.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 2690/253/22.1.2009 (ΦΕΚ Β 150/2.2.2009) Υποχρεωτική από: 20.8.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top