Τυροκομίας 2008

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (15.10.2008) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανίας τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 147/10.11.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4128/356/29.1.2009 (ΦΕΚ Β 156/3.2.2009) Υποχρεωτική από: 12.11.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top