Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα Περιοδικά των Εκδοτικών Επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 126/30.9.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 78522/3893/14.11.2008 (ΦΕΚ Β 2394/25.11.2008) Υποχρεωτική από: 30.9.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top