Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 116/23.9.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 87813/4626/23.12.2008 (ΦΕΚ Β 119/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 23.9.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top