Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 24/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρήτης που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Κρήτης, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ και Τ.Ε.Π. (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 14/29.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 83755/4413/9.12.2008 (ΦΕΚ Β 2608/23.12.2008) Υποχρεωτική από: 29.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top