Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 23/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Νοτιοδυτικής Ελλάδος, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π. (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 15/29.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8224/684/18.2.2009 (ΦΕΚ Β 354/26.2.2009) Υποχρεωτική από: 29.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top