Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 22/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Αττικής που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Αττικής, τοπικής εμβέλειας, μέλη της Ένωσης Περιφερειακών Καναλιών

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 12/29.7.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top