Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 21/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π. (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 13/29.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10377/801/4.3.2009 (ΦΕΚ Β 471/16.3.2009) Υποχρεωτική από: 29.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top