Συντακτών ΕΣΗΕΠΗΝ 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 12/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερησίων εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Αχαίας 5/11.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 51873/2441/11.7.2008 (ΦΕΚ Β 1401/16.7.2008) Υποχρεωτική από: 12.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top