Παροχής υπηρεσιών 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 11/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 6/6.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 51871/2440/11.7.2008 (ΦΕΚ Β 1448/23.7.2008) Υποχρεωτική από: 6.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top