Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(26.2.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών - οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 1/11.3.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 28453/16.4.2008 (ΦΕΚ Β 699/21.4.2008) Υποχρεωτική από: 13.3.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top