Τυροκομίας 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 45/2007 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανίας τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 31/28.12.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47800/2308/1.7.2008 (ΦΕΚ Β 1375/15.7.2008) Υποχρεωτική από: 28.12.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top