Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/4.7.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13018/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2076/26.10.2007 Υποχρεωτική από: 4.7.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top