Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (23.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης (μέλη της Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.) που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, μέλη των Εργοδοτικών Σωματείων «Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (Ε.ΠΕ.Κ)» και «Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π)(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ: 14/23.2.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11040/4.4.2007 (ΦΕΚ Β 642/27.4.2007) Υποχρεωτική από: 23.2.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top