Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2002

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (23.10.2002)για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών,Θερμαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Από 1.9.2002 έως 31.12.2003)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 10/18.12.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top