Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 16/2007 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών Τηλεόρασης
που είναι μέλη του Σωματείου με την επωνυμία "Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος" και απασχολούνται σε εργοδότες οι οποίοι είναι μέλη του Σωματείου με την επωνυμία "Σωματείο Ανεξάρτητων Τεχνικών- Ανταποκριτών Τηλεόρασης"

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 6/12.4.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top