Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2006

Περιγραφή: 

Υ.Α. 11782/2006 καθορισμός αποδοχών και όρων εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, εκφωνητών και χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδας (ΦΕΚ Β 923/17.7.2006) (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top