Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 93/27.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12996/18.10.2006 (ΦΕΚ Β 1693/20.11.2006) Υποχρεωτική από: 27.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top