Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α Εργοστασίου Αράξου (Συμπληρωματική της από 29.12.2005 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/1.3.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top