Πολεμική Αεροπορία (ΑΕΤΟΣ) 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.10.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας στη νήσο Κρήτη που είναι μέλη του Σωματείου «ΑΕΤΟΣ»

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 88/30.10.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top