Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 80/6.8.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14296/28.12.2001 (ΦΕΚ Β 77/28.1.2002) Υποχρεωτική από: 6.8.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top