Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Φαρμακευτικών και Συναφών επιχειρήσεων

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 78/31.7.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14247/20.12.2001 (ΦΕΚ Β 22/16.1.2002) Υποχρεωτική από: 31.7.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top