Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.7.2001) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 77/30.7.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10119/14.1.2002 (ΦΕΚ Β 45/22.1.2002) Υποχρεωτική από: 30.7.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top