Μαρμαροψηφίδων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.7.2001) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης,
Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 72/26.7.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13597/18.10.2001 (ΦΕΚ Β 1450/22.10.2001) Υποχρεωτική από: 26.7.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top