Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών μηχανικών, θερμαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 5/14.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12994/18.10.2006 (ΦΕΚ Β 1642/8.11.2006) Υποχρεωτική από: 24.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top