Λογιστών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών κ.λπ. Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 107/4.8.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12998/18.10.2006 (ΦΕΚ Β 1620/3.11.2006) Υποχρεωτική από: 3.11.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top