Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 44/13.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11893/5.7.2006 (ΦΕΚ Β 1018/28.7.2006) Υποχρεωτική από: 13.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top