Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 2006

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (29.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Τυπογράφων που απασχολούνται στις Ημερήσιες Επαρχιακές Εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/1.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12522/16.8.2006 (ΦΕΚ Β 1249/7.9.2006) Υποχρεωτική από: 19.5.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top