Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 15/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών - οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 4/23.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12156/21.7.2006 (ΦΕΚ Β 1252/8.9.2006) Υποχρεωτική από: 28.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top