Εκδοτικών Οίκων, Βιβλιοπωλείων κλπ. 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 49/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτικούς Οίκους και Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 26/4.10.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13360/18.11.2005 (ΦΕΚ Β 1619/13.11.2005) Υποχρεωτική από: 4.10.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top