Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 19/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 10/31.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12386/27.7.2005 (ΦΕΚ Β 1141/17.8.2005) Υποχρεωτική από: 31.5.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top