Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α Εργοστασίου Αράξου

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 135/22.12.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top