Ποτοποιία - Οξοποιία 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Επιχειρήσεων Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας, Οξοποιίας, Ζυθοποιίας όλης της χώρας (Τροποποιητική της από Ιουλίου 2004 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 109/6.9.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top