Λογιστών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών κ.λπ. Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 100/5.8.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12691/30.8.2004 (ΦΕΚ Β 1385/9.9.2004) Υποχρεωτική από: 5.8.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top