Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης μελών της Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 26/31.3.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10318/23.1.2006 (ΦΕΚ Β 179/13.2.2006) Υποχρεωτική από: 17.10.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top