Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2012

Περιγραφή: 

Δ.Α. 1/2012 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος, που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ. Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 2/15.2.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top