Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.10.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέματος, των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέματος και Εργατών που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας Σκυροδέματος όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 109/8.11.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top