Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Βοιωτίας 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 57/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Βοιωτίας 15/16.12.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top