Δημόσιο (προσωπικό) 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 35/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 28/1.10.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top