Οδηγών δημοσίου 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 10/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 4/3.6.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12591/11.8.2004 (ΦΕΚ Β 1281/23.8.2004) Υποχρεωτική από: 3.6.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top