Ποτοποιία - Οξοποιία Ν. Ηρακλείου - ΠΑΣΕΓΕΣ 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 1/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, Ποτοποιίας, Οινοποιίας, Οινοπνευματοποιίας, Ζυθοποιίας και Εμφιαλώσεως Επιτραπέζιου Νερού στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης - ΠΑΣΕΓΕΣ (Από 1.9.2003 έως 31.8.2004)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/17.2.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11354/30.4.2004 (ΦΕΚ Β 760/24.5.2004) Υποχρεωτική από: 19.2.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top