Τυποποιημένων Τροφίμων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιημένων Πρόχειρων - Στιγμιαίας Παρασκευής Τροφίμων

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 79/19.7.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top