Μαρμαροψηφίδων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 42/22.4.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12276/13.7.2005 (ΦΕΚ Β 1036/21.7.2005) Υποχρεωτική από: 22.4.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top