Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται σε όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 36/26.5.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11292/5.7.2000 (ΦΕΚ Β 925/27.7.2000) Υποχρεωτική από: 6.6.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top