Ζαχαρωδών προϊόντων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 103/28.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12200/28.12.2000 (ΦΕΚ Β 9/10.1.2001) Υποχρεωτική από: 7.9.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top