Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α.

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 15/23.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15047/30.6. 2003 (ΦΕΚ Β 878/2.7. 2003)Υποχρεωτική από: 26.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top