Κτηνιάτρων βιομηχανίας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούμενων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 3/11.1.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10933/15.3.2005 (ΦΕΚ Β 384/24.3.2005) Υποχρεωτική από: 10.2.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top