Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.2.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 9/13.3.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14380/23.4.2003 (ΦΕΚ Β 539/5.5.2003) Υποχρεωτική από: 13.3.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top