Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.8.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λ.π.)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 119/1.9.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12150/28.11.2000 (ΦΕΚ Β 1531/14.12.2000) Υποχρεωτική από: 1.9.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top